Best Platform is an innovative marketing agency where outstanding ideas and the excellent execution come together. We are specialized in 5 areas: communication strategy, digital, PR, event, talent booking.

——————

. Address: 305/12 Nguyen Trong Tuyen, W.10, Phu Nhuan Dist., HCMC
. Phone: 090 257 91 84

Brand Guidelines Tag

Xây dựng Brand Guidelines: Định hướng hình ảnh thương hiệu

Tất cả các thương hiệu, từ website nhỏ nhất đến những công ty startup, hay những tập đoàn khổng lồ như Nike hay McDonald’s đều cần một bộ Brand Guidelines và quy tắc để duy trì hình ảnh của mình. Bộ tài liệu này có thể dài từ vài trang đến hàng trăm trang, quy định tất cả những điều công chúng sẽ nhìn thấy ở một công ty. Brand Guidelines thiết lập tiếng...